Följande undersökningar låg till grund för förbudet:

De flesta av dessa undersökningar genomfördes i samband med den utredning av förbudet som Transportstyrelsen gjorde och lämnade till regeringen 2009.

* Rapporten är framtagen av Jegrelius - Institutet för tillämpad Grön kemi, Regionförbundet Jämtlands län.