Toalettavfall

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du som båtägare till att minska övergödningen av våra vatten och förbättra närmiljön då de ohälsosamma bakterierna i vattnet minskar. Varje fritidsbåtshamn är skyldig att se till att båtägare kan lämna sitt avfall på land.

Vilka krav kan du ställa på tömningsstationerna?

Varje fritidsbåtshamn är skyldig att se till att de båtar som normalt anlöper hamnen och som har behov av att lämna sitt avfall ska kunna göra det. Antingen genom att anlägga en egen tömningsstation eller genom samordning i närområdet. 

Mottagningsanordningarna ska fungera, de ska ha rätt kapacitet, vara rätt placerade och ska repareras utan dröjsmål om de går sönder.

Det är även vanligt att kommuner eller andra aktörer har anlagt tömningsstationer och ansvarar för dessa.

Avgift för toalettavfall

Hamnarna får täcka sina kostnader för avfallsmottagningen genom att ta ut en indirekt avgift, till exempel i form av båtplatsavgift, hamnavgift och gästhamnsavgift. För toalettavfall finns det möjlighet för hamnarna att ta ut en direkt avgift för viss del av avfallet

Har du synpunkter eller frågor om en tömningsstation?

Om du har synpunkter eller frågor om en tömningsstation vänder du dig till den som ansvarar för tömningsstationen, exempelvis fritidsbåtshamnen eller kommunen. Kommunerna är tillsynsansvariga. Transportstyrelsen ansvarar inte för några tömningsstationer.

Hamnkartan

Hamnkartan har funnits i flera år och har innehållit information om var det finns tömningsstationer för toalettavfall.

Från och med 1 maj 2023 har kommunerna tagit över tillsynsansvaret för fritidsbåtshamnarnas avfallshantering. Hamnkartan uppdateras därför inte längre av Transportstyrelsen. Diskussioner pågår om hur Hamnkartan kan fortsätta finnas i någon form.

Hamnkartan visar nu de tömningsstationer som Transporstyrelsen hade kännedom om våren 2022, och du kan ta del av informationen antingen via mobilapplikation eller via en webbaserade karta. För aktuell information kan båtägare kontakta respektive kommun.

Läs mer om appen Hamnkartan.

Var gäller förbudet att släppa ut toalettavfall i vattnet?

Kartan visar var förbudet att släppa ut toalettavfall gäller. Förutom de blåmarkerade kustområdena omfattar utsläppsförbudet alla sjöar och vattendrag i Sverige. Huvudprincipen är att utsläpp av toalettavfall inte får ske inom Sveriges sjöterritorium.

Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Karta över svenskt sjöterritorium

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!