Möjlighet till att trafikera zon 1 med fartyget är certifierat för zon 2

Fartyg i inlandssjöfart certifierade för trafik i zon 2, får framföras i zon 1 om befälhavaren kan säkerställa att fartyget under resan inte möter vågor med en höjd större än de får förekomma i zon 2.

Att trafikera zon 1 med ett zon 2-fartyg benämns att man utnyttjar operationella undantag och är en möjlighet som är specifik för Sverige.

Denna möjlighet har tillkommit för att underlätta nyttjandet av befintliga fartyg i inlandssjöfart för trafik på svenska inre vattenvägar av zon 1.

Sverige har i Vänern stora vattenområden klassificerade som zon 1. Bland de stora aktörerna i Kontinentaleuropas inlandssjöfart återfinns ytterst lite inre vattenvägar av zon 1 och därför är även få fartyg i inlandssjöfarts certifierade för denna zon.

Zon 2-certifierade fartyg är betydligt vanligare vilket ger större möjligheter att få tag i andrahands tonnage.

Sjötillståndet säkerställs av befälhavaren med en prognostjänst

Befälhavaren ska säkerställa att sjötillståndet under den aktuella resan inte överstiger vad fartyget är godkänt för, vilket lämpligen görs med hjälp av en prognostjänst.

För svenska farvatten saknas idag en prognostjänst som möjliggör att sjötillståndet kan säkerställas. Prognostjänsten bedöms nödvändig för att de operationella undantagen ska vara möjliga att tillämpa.

Enligt SMHI kan en prognostjänst med tillräcklig tillförlitlighet etableras och SMHI har gjort delar av utvecklingsarbetet för en sådan tjänst för Vänern.

Finansieringen av en sådan tjänst är i dagsläget inte fastställd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!