Stabilitetskriterier för passagerarfartyg

Ett passagerarfartyg som är certifierat för trafik i zon 1 och 2 ska, när det trafikerar svenska inre vattenvägar, uppfylla intaktstabilitetskriterier enligt den internationella intaktstabilitets­koden (IMO IS 2008), stabilitets­kriterier utgivna av ett erkänt klassificeringssällskap eller andra krav som ger motsvarande säkerhetsnivå. (2 kap. 28 § i TSFS 2014:96).

Nivå i direktivet

Direktivet (artikel 15.03.1) har för zon 3 intaktstabilitetskriterier och uppfyllandet av kraven ska visas med beräkningar.

Typ av avvikelse

Kravet är ett tilläggskrav i zon 1och 2 för alla passagerarfartyg (art. 5.1).

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!