Livflottar

Fartyg som är certifierat för trafik i zon 1 och 2 ska vara utrustat med livflottar.

Fartyg som är certifierat för trafik i zon 3 och 4 ska ha lämplig utrustning ombord för att möjlig­göra att personer på ett säkert sätt kan förflyttas till grunt vatten, till land eller till en annan farkost.

Föreskriftstext

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 1 och 2 ska, när det trafik­erar svenska inre vattenvägar, vara utrustat med livflottar som rym­mer samtliga ombordvarande och som kan embarkeras och sjösättas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Passagerarfartyg ska vara utrustade med livflottar som uppfyller kraven i LSA-koden 4.2 eller 4.3 samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:52) om marin utrustning. Alternativt får passagerarfartyg vara utrustade med ORL-flottar (Open Reversible Liferaft) som uppfyller kraven i Transport­styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastig­hetsfartyg (HSC-koden 2000).

Fartyg som inte är passagerarfartyg ska vara utrustade med livflottar som uppfyller kraven i SS-ISO 9650-1:2005 eller som uppfyller andra krav som ger motsvarande säkerhetsnivå.

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 3 och 4 ska, när det trafik­erar svenska inre vattenvägar, ha lämplig utrustning ombord för att möjlig­göra att personer på ett säkert sätt kan förflyttas till grunt vatten, till land eller till en annan farkost. (2 kap. 18-19 §§ i TSFS 2014:96).

Nivå i direktivet

Passagerarfartyg ska ha lämplig utrustning för att möjliggöra att personer på ett säkert sätt kan förflyttas till grunt vatten, till land eller till en annan farkost. För lastfartyg saknas motsvarande krav.

Typ av avvikelse

Kravet på livflottar i zon 1 och 2 är ett tilläggskrav för alla fartyg (art. 5.1).

Kravet på att livflottar ska uppfylla kraven i LSA-koden är ett tilläggskrav för passagerarfartyg i zon 1 och 2.

Kravet på lämplig utrustning för att möjliggöra att personer på ett säkert sätt kan förflyttas till grunt vatten, till land eller till en annan farkost, är ett särkrav för lastfartyg i zon 3 och 4 (art. 7.1).

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!