Fast brandsläckning i maskin

På ett fartyg som trafikerar svenska inre vattenvägar ska brand i obemannade maskinrum, pannrum och pumprum kunna släckas utan att utrymmet behöver beträdas. (2 kap. 16 § i TSFS 2014:96)

Nivå i direktivet

Direktivet ställer inte krav på varken branddetekteringssystem eller fast brandsläckningssystem i maskinrum för lastfartyg.

Typ av avvikelse från direktivet

Kravet är ett särkrav för lastfartyg i alla zoner (art. 7.1).

 

Tillbaka till listan över  detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!