Mätningen är i huvudsak en identifiering av fartyget inför registrering i fartygsregistret. Mätningen/Identifieringen ska utföras ombord av en fartygsinspektör (efter att anmälan om registrering har skickats in till fartygsregistret). När mätningen/identifieringen är genomförd skickas ett fartygsbevis till fartygsregistret. Med fartygsbeviset och övriga handlingar, som fartygsregistret kräver, kan de bevilja en registrering. Ett mätbrev som innehåller grundläggande data om fartyget utfärdas för fartyget.