Utmärkelsen K-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller som på annat sätt främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten. Det är Statens Maritima Museer som beslutar om K-märkning.

För att ett fartyg ska klassas som traditionsfartyg ska fartyget ha ett kulturhistoriskt värde eller vara en kopia av ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg eller vara byggt på ett sådant sätt att traditionella färdigheter och traditionellt sjömanskap främjas. Ansökan om att ett fartyg ska bli klassat som ett traditionsfartyg görs hos Statens Maritima Museer i samarbete med Transportstyrelsen.

Blankett för ansökan samt mer information om traditionsfartygsklassning.