Ett IMO-nummer ska finnas för alla passagerarfartyg i internationell trafik och alla övriga fartyg med en bruttodräktighet av 100 eller mer, med undantag för fritids- och örlogsfartyg samt fartyg i inlandssjöfart.

IMO-numret är ett id-nummer som är unikt för varje fartyg (jfr. chassinummer för bilar). Numret består av sju siffror och ska finnas tydligt utmärkt på själva fartyget, både på utsidan och insidan. 

Ansökan om IMO-nummer för fartyg och rederier görs hos IHS Markit (på uppdrag av IMO).