Bedömning av vad som avses med major conversion bedöms från fall till fall. Bland annat beaktas följande:

  • hur fartygets dimensioner eller lastkapacitet påverkas
  • ändring av fartygstyp
  • om man väsentligt förlänger fartygets livslängd

Det betyder oftast att nya regler ska tillämpas på fartyget.