Om man ska bygga ett nytt fartyg (som är certifikatspliktigt) ska man meddela det till Transportstyrelsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Anmälan om nybygge. När anmälan har inkommit till oss samordnar vi ett möte som bland annat syftar till att verifiera vilka regler som kommer att gälla för fartyget.

Det är redarens ansvar att bygga fartyget efter gällande regler.

Om fartyget är över 500 brutto ska redaren, inför mötet med Transportstyrelsen, besluta om vilka certifikat som ska delegeras till en erkänd organisation.