Ett nyttjandeförbud innebär att ett fartygs resa förbjuds. Ett fartyg kan förläggas med nyttjandeförbud om:

  • fartyget inte är sjövärdigt för resa,
  • att det i något väsentligt avseende har brister i fråga om skyddet mot ohälsa och olycksfall,
  • att det inte är barlastat på ett betryggande sätt,
  • att det medför passagerare utöver det tillåtna antalet,
  • att det inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan,
  • att rederiet inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation.