×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

En löpande avgift tas ut för den efterföljande ärendehandläggningen. Timtaxan är 1400 kronor och utgår för varje påbörjad 30-minutersperiod.