Om du inte har ett giltigt certifikat för det fartområde som du tillfälligt ska beträda ska du ansöka om ett tillstånd hos Transportstyrelsen. Beroende av fartygets hemort ska du vända dig till sektionen för sjöfartstillsyn i Stockholm eller Malmö och Göteborg.

För fartyg som omfattas av regler för nationell sjöfart se kompletterande upplysningar 2 kap. 3§ TSFS 2017:26.