Giltighetstiden för ett fartygscertifikat är oftast fem år men kan variera beroende av typen av certifikat. För fartyg i nationell sjöfart och som omfattas av TSFS 2017:26 är fartcertifikat, passagerarfartygscertifikat och fribordscertifikat giltigt så länge fartyget uppfyller gällande regler.