Jag har sålt/ska sälja mitt fartyg, vem betalar årsavgiften?

Avgift för tillsyn av fartyg ska betalas av den som, vid debiteringstillfället, är fartygets registrerade ägare. Övriga avtal mellan köpare och säljare hanteras av parterna.