Avgift för tillsyn av fartyg ska betalas av den som, vid debiteringstillfället, är fartygets registrerade ägare. Övriga avtal mellan köpare och säljare hanteras av parterna.