Mitt fartyg har delegerad tillsyn, ska jag betala årsavgift till Transportstyrelsen?

Ja, men fartyg som inte omfattas av reglerna för nationell sjöfart TSFS 2017:26 och har delvis eller fullständigt delegerad tillsyn får reducering av årsavgiften enligt tabell 24 kap. 10 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (tillsyn av fartyg).