Mitt fartyg har/ska avregistreras, kan jag få tillbaka årsavgiften?

Om fartyget avregistreras kan du begära att årsavgiften ska omprövas. En sådan begäran ska skickas in skriftligen till Transportstyrelsen. Avgiften beräknas för hela kvartal och om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är lägre än 5 000 kronor sker ingen återbetalning.