Rederi-identifieringsnummer

Varje ägare och rederi som har ett fartyg över 100 brutto och som gå i internationell fart, ska ha ett unikt identifieringsnummer (rederi-id). 

Reglerna om sjöfartsskydd har inneburit att det blivit allt mer angeläget att kunna dokumentera ett fartygs ägarförhållanden m.m. Därför är det krav på att dokumentet "Continuous Synopsis Record (CSR)" ska finnas ombord. Därmed har ett behov uppkommit om att rederi, varje person och företag som äger fartyg, över 100 brutto och som gå i internationell fart, ska ha ett unikt identifieringsnummer (rederi-id).

Rederi-id-nummer för ägare/company ska anges i följande av fartygets certifikat:

  • CSR
  • DoC och interim DoC
  • ISSC och interim ISSC
  • SMC och interim SMC

Ansökan om Rederi-Id

Innehållet på denna sida är inte tillämpligt för fartyg i inlandssjöfart.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!