Anmäl brister och missförhållanden

På den här sidan kan du göra en anmälan om missförhållanden. Du kan även tipsa oss om skador och avvikelser på ett fartyg eller ett rederi. Dina uppgifter är viktiga. Du kan bidra till att förbättra arbetsmiljön, säkerheten och skydda den marina miljön

Akuta ärenden

Om ditt ärende är av akut karaktär kontakta tjänsteman i beredskap (Tib) via SOS alarm.

I princip är anmälan till myndigheten en allmän handling men om du är anställd på arbetsplatsen omfattas din anmälan av sekretess enligt sekretesslagstiftningen. Det innebär att vi inte lämnar ut uppgifter om anmälan till arbetsgivare eller någon annan utomstående.

Om du inte är anställd kan allmänheten eller massmedia begära att få ta del av innehåll i din anmälan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!