Anmäl brister och missförhållanden

På den här sidan kan du göra en anmälan om missförhållanden. Du kan även tipsa oss om skador och avvikelser på ett fartyg eller ett rederi. Dina uppgifter är viktiga. Du kan bidra till att förbättra arbetsmiljön, säkerheten och skydda den marina miljön.

Akuta ärenden

Om ditt ärende är av akut karaktär kontakta tjänsteman i beredskap (Tib) via SOS alarm, 112.

Inte möjligt att bifoga filer i formuläret

För tillfället går det inte att bifoga filer i formuläret. Vi arbetar på att lösa problemet.

Anmälan till myndigheten är en allmän handling

Om du är anställd på arbetsplatsen och din anmälan avser arbetarskydd, 28 kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), omfattas din anmälan av sekretess.

Din anmälan

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!