Anmäl brister och missförhållanden

På den här sidan kan du göra en anmälan om missförhållanden. Du kan även tipsa oss om skador och avvikelser på ett fartyg eller ett rederi. Dina uppgifter är viktiga. Du kan bidra till att förbättra arbetsmiljön, säkerheten och skydda den marina miljön.

Akuta ärenden

Om ditt ärende är av akut karaktär kontakta tjänsteman i beredskap (Tib) via SOS alarm, 112.

Anmälan till myndigheten är en allmän handling. Om du är anställd på arbetsplatsen och din anmälan avser arbetarskydd, 28 kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), omfattas din anmälan av sekretess.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!