Fordonstransporter på fartyg

I grunden ska fordon betraktas som farligt gods vid transport till sjöss. Med fordon enligt reglerna om farligt gods menas i stort sett allt som går på hjul eller band,  t.ex. personbilar, husbilar, lastbilar, traktorer, bussar, arbetsmaskiner, motorcyklar och tåg.

Fordon indelas vanligtvis i två kategorier:

  1. fordon som drivs av flytande eller gasformigt bränsle inklusive bränslecellsfordon
  2. batteridrivna fordon

I de flesta fall undantas vanliga fordon som transporteras i lastutrymmen avsedd för fordonstransporter från regelverket om farlig gods. Detta undantag gäller både privatpersoner som kör ombord på färjor och företag som transporterar fordon.

Det är viktigt att tänka på att undantaget gäller endast under förutsättning att:

  1. Fordon som drivs av flytande eller gasformig bränsle inklusive bränslecellsfordon är i gott skick och fri från läckage, t.ex bränsleläckage och oljeläckage.
  2. Batteridrivna fordon ska vara utrustade med batterier som är testade och godkända enligt Manual of tests and criteria, part 3, subsection 38.3. Fordonen ska vara fria från läckage.

Särskilt om LNG-drivna fordon

LNG är i princip naturgasen metan som kyls ner till -160 °C och förvaras i speciella tankar som behåller kylan under längre tid. I fordon som är stillastående under längre perioder kan innehållet i tanken börja förgasas vilket leder till att säkerhetsventilen släpper ut den metangas som har orsakat det ökade trycket. Utsläppet från dessa typer av LNG-tankar är direkt brandfarligt och kan inte tillåtas ombord på fartyg. Om fordonet töms på bränsle undantas det från farligt godsregelverken.

För detaljerad information bör en säkerhetsrådgivare för farligt gods kontaktas.

Fordon

UN 3166 - fordon som drivs av flytande eller gasformig bränsleUN 3171 - batteridrivna fordon
Dieselfordon Rent batteridrivna fordon
Bensinfordon  
Metanol eller etanolfordon  
LNG-fordon (se informationen ovan)  
CNG-fordon  
Vätgasfordon  
Övriga naturgasfordon  
Bränslecellsfordon  
Hybridbilar som delvis drivs av batterier  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!