Båt

Fartyg med en största längd upp till och med 24 meter kallas båtar och registreras i fartygsregistrets båtdel.

De båtar som har en största längd av minst 15 meter är registreringspliktiga oavsett vad båtarna används till. Båtar som används yrkesmässigt på olika sätt (bogsering, bärgning, transport av gods eller passagerare, fiske eller uthyrning till allmänheten) måste registreras i fartygsregistret om de har en största längd av minst fem meter.

Passagerarbåtar som är konstruerade så att de kan föra fler än tolv passagerare måste registreras även om de inte har en största längd av fem meter. Även fiskebåtar som används yrkesmässigt till fiske i havet måste registreras, oavsett längd. Om det finns särskilda skäl får båt föras in i registret även om den inte har en största längd av fem meter.

Båtar med en största längd understigande 15 meter som används till privat bruk kan registreras på ägarens begäran.

Följande handlingar krävs vid registrering av båt

  • Blankett nr 14: anmälan av båt för registrering
  • Båtbevis – utfärdat av behörig person såsom lots, fartygsinspektör, besiktningsman, tjänsteman vid kustbevakningen, (blankett nr 15), eller
  • kopia på broschyr som visar längd, bredd och tekniska data om just den båttypen.
  • Registreringsbevis, om ägaren är juridisk person. Registreringsbeviset får inte vara äldre än 1 år.
  • För fiskebåt: Kopia på fiskelicens.

För att få nationalitetsbevis krävs:

  • Förvärvshandling (köpebrev, Bill of Sale etc, gåvobrev etc) i original. Observera att firmateckningsrätten för den som skrivit under förvärvshandlingen för säljaren måste visas, om säljaren är en juridisk person.
  • Köparens personbevis från Skatteverket utvisande medborgarskap (privatperson). 

Följande handlingar krävs vid ändring av ägarförhållanden av båt

Följande handlingar krävs vid avregistrering av båt

Avregistrering kan göras av ny, inte antecknad, ägare eller av den som står antecknad som ägare i fartygsregistret.

Registrering av vattenskoter som båt

Som ovan nämnts ska båtar under 5 meters längd som regel, inte registreras. Dit räknas även vattenskoter med egen flytförmåga. 

Om det finns särskilda skäl kan även båtar under 5 meter längd registreras. Till ansökan om registrering måste man då, förutom de övriga nödvändiga handlingarna för båtregistrering, bifoga en förklaring till varför båten/skotern ska registreras.

Även om en skoter är registrerad som båt gäller reglerna för vattenskoteråkning som finns för respektive län, se information hos Länsstyrelsen. Sjöfartsverket och Naturvårdsverket har också information om vad som gäller för att framföra vattenskoter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!