När man ska registrera en båt i fartygsregistrets båtdel behövs teknisk data om båten. Detta kan skickas in antingen som ett båtbevis, utfärdat av behörig person (fartygsinspektör, lots, tulltjänsteman, kustbevakningen eller besiktningsman) eller genom tillverkarens broschyr (tänk på att broschyren ska vara från båtens tillverkningsår).

Blankett för båtbevis