Utrustning som är placerad ombord efter den 16 september 2016 eller som är avsedd att placeras på ett EU-fartyg, om det enligt de internationella konventionerna krävs att den stat vars flagga fartyget för godkänner utrustningen.

Eu kommissionen publicerar årligen en utrustningslista, i den framgår vilka krav utrustningen skall uppfylla och vilka tester den skall genomgå för att uppfylla kraven för rattmärkning. Utrustning i listan omfattas av de internationella konventionerna och ska vara rattmärkt om den är placerad eller avsedd att placeras ombord på ett EU-fartyg.

Läs mer om rattmärkning här

Ett EU-fartyg är ett fartyg under EU flagg som omfattas av de internationella konventionerna (SOLAS, MARPOL och COLREG).