Utrustningslista till direktiv 2014/90/EU

Här finner du gällande utrustningslista till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG. Aktuell utrustningslista finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/773 om angivande av utformnings-, konstruktions- och prestandakrav samt provningsstandarder för marin utrustning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!