Ja, en bristavsyning ska göras senast den tidpunkt som framgår av förrättningskvittot och föreläggandet som man får tillsammans med statusrapporten.