En lista över vilka certifikat som en erkänd organisation kan utfärda framgår av bilaga I till delegeringsavtalet.

Generellt är merparten av de internationella certifikaten delegerade och kan utfärdas av en erkänd organisation istället för Transportstyrelsen. Nationella certifikat som fartcertifikatet och passagerarfartygscertifikatet är inte delegerade till de erkända organisationerna.