Uppgifter om ditt fartyg i SITS

SITS (Sjö- och luftfartsavdelningens Inspektions- och Tillsynssystem) är en e-tjänst där du som är redare eller ägare till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg kan se vilka uppgifter Transportstyrelsen registrerat om ditt fartyg.

Vad kan man göras i SITS e-tjänst?

  • Se vilka uppgifter Transportstyrelsen registrerat om ditt fartyg
  • Ta ut statusrapport

Fartyg i nationell sjöfart

Med anledning av reglerna för nationell sjöfart (TSFS 2017:26) där fartygsägaren ansvarar för att systematiskt kontrollera och dokumentera sitt fartyg kommer vissa uppgifter i SITS inte längre att rättas upp som ex. fartygets SE-klass. Flertalet av fartygets uppgifter finns i e-tjänst EKAN (Egenkontroll av nationell sjöfart) där ägare eller redare själv kan tilldela behörighet att logga in. 

Vem kan få tillgång till SITS?

  • Redaren eller ägaren till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg
  • Annan person som godkänns av redaren/ägaren kan få tillgång till tjänsten. Personen får då rättigheter till rederiets samtliga fartyg.

Ansökan om inloggning till SITS

Du ansöker om tillgång till e-tjänsten genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om inloggning till SITS. Blanketten ska skrivas under av redaren/ägaren och skickas in i original.

Om du ska lämna medgivande till en annan person som får tillgång till samtliga av dina fartyg använder du samma blankett

Logga in i SITS

Du loggar in med det kontonamn och lösenord som du fick efter att din ansökan godkändes.

I din ansökan uppgav du ett mobiltelefonnummer, den telefonen måste vara påslagen och i din närhet när du ska logga in. Ett engångslösenord skickas till den mobiltelefonen, engångslösenordet behövs för att kunna logga in.

Logga in i SITS  

Glömt lösenord, ändra mobiltelefonnummer

Om du har glömt ditt lösenord kontakta kundsupport på telefonnummer 0771-559 500. 

Om du har ändrat ditt mobiltelefonnummer anmäler du det till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till SITS@transportstyrelsen.se. I meddelandet ska du ange ditt namn, användarnamn, ditt tidigare telefonnummer och ditt nya telefonnummer samt din e-postadress.

Dra tillbaka ett medgivande om inloggning

Vill du dra tillbaka ett medgivande måste du anmäla detta till Transportstyrelsen antingen via brev eller e-post: SITS@transportstyrelsen.se

Support

Om du har allmänna frågor om SITS kan du kontakta Transportstyrelsen via e-post: SITS@transportstyrelsen.se

Om du har problem med e-tjänsten eller om du har glömt ditt lösenord – kontakta Transportstyrelsens helpdesk:
Telefon: 0771-559 500
E-post: TSServicedesk@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!