Registreringsplikt

Ett skepp har ett skrov som är minst 12 meter långt och minst 4 meter brett. Alla svenska skepp ska vara registrerade i fartygsregistrets skeppsdel. Enda undantag är fartyg som ägs av staten och som inte används för affärsdrift.

Alla skepp ska registreras oavsett vad fartyget används till, alltså även de fritidsfartyg som har de mått som krävs för att definieras som skepp.

Yrkesmässigt använda båtar ska registreras i fartygsregistret om skrovets längd är minst fem meter.

Läs mer om registrering i fartygsregistret.

Mätningsplikt

Alla svenska skepp som ska registreras ska skeppsmätas.

De föreskrifter som gäller för skeppsmätning återfinns främst i förordningen (SFS 1994:1162) om skeppsmätning.

Skeppsmätning utförs av Transportstyrelsen. Läs mer om skeppsmätning.

Regler

Enligt 1:a kapitlet Sjölagen (SFS 1994:1009) är ett skepp ett fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, övriga fartyg kallas båt.

Enligt 2:a kapitlet ska varje svenskt skepp vara infört i fartygsregistret.

Relaterad information