Säkring av stegar till lastrum

På ett fartyg som trafikerar svenska inre vattenvägar ska stegar placeras så att de inte kan glida i någon riktning eller på annat sätt rubbas ur sin position. (2 kap. 23 § i TSFS 2014:96).

Nivå i direktivet

Direktivet (artikel 11.05.5) ställer krav att det på fartyg med lastrum ska finnas åtminstone en fast tillträdesanordning i varje ända av varje lastrum. Direktivet ger möjlighet till undantag från kravet på fast tillträdes­anordning i de fall det istället finns minst två stegar som, vid en lutningsvinkel på 60°, når minst 3 stegpinnar över luckkarmen.

Typ av avvikelse

Kravet är ett särkrav för alla fartyg i alla zoner (art. 7.1).

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!