Fribord

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 1 ska ha ett fribord av minst 500 mm när det trafikerar svenska inre vattenvägar, och dess fribord och täthet ska framgå av klasscertifikatet med en särskild notering.

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 2 ska ha ett fribord av minst 300 mm när det trafikerar svenska inre vattenvägar.

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 1 ska ha ett minimifribord av minst 100 mm när det trafikerar svenska inre vattenvägar.

Ett fartyg som är certifierat för trafik i zon 2 ska ha ett minimifribord av minst 50 mm när det trafikerar svenska inre vattenvägar. (2 kap. 4-5 §§ i TSFS 2014:96).

Nivå i direktivet

Fartyg i zon 3 med genomgående däck, utan språng och överbyggnader, ska ha ett fribord på 150 mm. Direktivet anger för zon 3 att minimifribordet inte får vara mindre än 0 mm.

Typ av avvikelse

Kravet är ett tilläggskrav för zon 1-2 och gäller alla fartyg.

 

Tillbaka till listan över detaljerad information om de svenska kompletteringsbestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!