Lagar, föreskrifter och standarder

Här kan du läsa om lagar och föreskrifter och vad som gäller för elinstallationer och hantering av elektrisk utrustning på fartyg.

När gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter?

Elsäkerhetsverkets föreskrifter gäller varken på fartyg eller på fritidsbåtar. Det gäller dock fritidsbåtar som har tagits upp på land för vinterförvaring eller reparation. 

När det gäller EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) på fartyg är det Elsäkerhetsverket som är föreskrivande myndighet.

För elinstallationer och hantering av elektrisk utrustning på fartyg gäller

Fartygssäkerhetslagen 2003:364

Fartygssäkerhetsförordningen (1977:1160)

Arbetsmiljölagen 1977:1160

Transportstyrelsens föreskrifter (regler för sjöfart)

  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum (TSFS 2019:4).
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartryg i natinell sjöfart (TSFS 2017:26)
  • Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik (SJÖFS 2002:17), del D.
    Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer (SJÖFS 1999:27), del C.

Fartyg som är klassade ska förutom SOLAS-kraven även följa klassens tillämpligt regler.

IEC 60092 (Standardserien som är godkänd av den internationella organisationen IMO och är framställd för elinstallationer på fartyg.)

IEC 60079 (Standardserien som är godkänd av det internationella organisationen IMO och är framställd för elinstallationer på fartyg. Serien är avsedd för elektrisk utrustning för områden med explosiva atmosfärer.)

Andra viktiga standarder är bland annat IEC 60533 (elektromagnetisk kompatibilitet), ISO 10133 (likström för båtar), ISO 13297 (växelström för båtar) och SS EN 60092–507 (fritidsfartyg).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.