Certifikatsguiden

Här kan du som redare/ägare till ett svenskt fartyg kontrollera vilka certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen och som ska finnas ombord i ett fartyg.

Ett certifikat är ett bevis på att ett fartyg som har genomgått tillsyn har uppfyllt gällande krav. Transportstyrelsen utfärdar certifikat för svenska fartyg på inrikes eller internationell resa.

Denna guide ersätter inte på något sätt de föreskrifter som ges ut utan ska fungera som en vägledning. Vid eventuella avvikelser från gällande författningar gäller alltid den tryckta versionen av författningen före denna guide.

Andra certifikat eller dokument som inte finns med i denna guide kan också komma att behövas (ex. klasscertifikat, dispenscertifikat, tillstånd för enstaka resa).

Alla svenska fartyg (12 m x 4 m och större) som används yrkesmässigt ska ha ett mätbrev. Fritidsfartyg vars skrovlängd överstiger 24 m ska ha ett mätbrev.

För fartyg i inlandssjöfart på internationell resa framgår det inte av certifikatsguiden vilka certifikat som är aktuella. Kontakta Transportstyrelsen för vidare information.

Sök certifikat

Last
Annan last (inkl. oljeprod.)
Farligt gods
Gaser
Ingen last
Radioaktiv last
Skadliga flytande ämnen, IBC kap. 17
Skadliga flytande ämnen, IBC kap. 18
Spannmål