Tillgänglighetsredogörelser för e-tjänster inom yrkestrafik

Här beskriver vi hur våra e-tjänster inom yrkestrafik uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Redogörelser för e-tjänster riktade till yrkestrafikområdet

 • Text överlappar vid förstoring av textstorleken (1.4.4 (AA))
 • Vid liten skärm blir innehållet väldigt litet så att det inte går att se vad det står, inte responsivt anpassat (1.4.10 (AA)), (1.3.4 (AA))
 • Ologisk tabbordning (2.4.3 (A))
 • Användaren blir omdirigerad till en annan sida vid inaktivitet, finns ingen möjlighet att justera tidsbegränsningen (2.2.1 (A))
 • Finns ingen möjlighet att hoppa över återkommande innehåll (2.4.1 (A))
 • Alla sidor har samma sidtitel i <title>-elementet (2.4.2 (A))
 • Sidan innehåller inga landmärken, korrekt semantiskt element används inte för att formatera text, html används för att formatera innehåll, sidan med exempelbild på Excelfil saknar huvudrubrik (1.3.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning (1.3.1 (A)), (3.3.2 (A)), (4.2.1 (A))
 • Koden validerar inte enligt standarden HTML5 (4.1.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar attribut aria-invalid och role=alert (3.3.1 (A)), (4.1.3 (AA))
 • Det framgår inte vilka fält som är obligatoriska på ett tydligt sätt (3.3.2 (A))
 • Felmeddelanden saknar exempel på förväntat format (3.3.3 (AA))

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund i flera delar(1.4.3 (AA)).
 • De popup-rutor som finns i E-tjänsten kan inte stängas via Esc, men via Avbryt som går att använda via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Inte möjlighet att justera tidsbegränsningar för användare(2.2.1 (A)).
 • Två sidor i tjänsten saknar sidtitlar(2.4.2 (A)).
 • Sidans språk i koden är felaktigt satt till engelska( 3.1.1 (A)).
 • I flera fall saknas tydliga och klickbara fältetiketter 3.3.2 (A)
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • De popup-rutor som aktiveras i E-tjänstenläses inte upp med automatik av skärmläsaren då de blir synliga(4.1.2 (A)).
 • I delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Det går inte att stänga popup-fönster med Esc, men det går att tabba sig fram till Avbrytknappen och stänga på så vis(1.4.13 (AA)).
 • Användarna  kan inte justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I steg 1 av 3 i tjänsten saknas flera tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)).
 • Förslag ges inte till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Information i progressbaren läses ej upp av skärmläsaren(4.1.2 (A)).
 • Popuprutor som får fokus känner skärmuppläsaren ej av och läser ej upp dess information. Skärmläsare upptäcker inte de felmeddelanden som visas när användaren matar in felaktig information i inmatningsfälten. Dessa felmeddelanden läses enbart upp om man håller musmarkören över dem(4.1.3 (AA)).
 • Allt innehåll som inte är text beskrivs inte med text(1.1.1 (A)).
 • I vissa delar anges inte i kod vad sidans olika delar har för roll(1.3.1 (A)).
 • I vissa delar är det för låg kontrast mellan text och bakgrund samt komponenter och grafik(1.4.3 (AA),1.4.11 (AA))
 • Det går inte att använda Esc för att stänga Popup-funktioner, men det går att stänga via tangentbordet genom att tabba sig fram till Avbryt-knappen(1.4.13 (AA)).
 • De fliksystem som finns på första sidan kan inte aktiveras/väljas med tangenttryckningar(2.1.1 (A))..
 • Användarna har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Beskrivande sidtitlar saknas(2.4.2 (A)).
 • Progressbarens info läses ej upp av skärmläsaren. De popup-rutor som finns i E-tjänsten känner skärmuppläsaren inte av när de är i fokus. Skärmläsare upptäcker inte de felmeddelanden som visas när användaren matar in felaktig information i inmatningsfälten. Dessa felmeddelanden läses enbart upp om man håller musmarkören över dem(2.5.3 (A), 4.1.2 (A)).
 • Sidans språk är felaktigt anget till engelska i koden(3.1.1 (A)).
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • E-tjänstens sidor validerar ej enligt w3c validator. Mindre fel finns(4.1.1 (A))

Information kommer inom kort.

 • Fel presenteras där de uppstår men samlas inte i början av sidan(3.3.1 (A)).
 • När fel upptäcks automatiskt ges förslag på vad som förväntas men inte alltid förslag på ett förväntat korrekt format(3.3.3 (AA)).
 • I steg 6 av 7 saknas en tabellrubrik(1.3.1 (A)):
 • I delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Esc fungerar inte men däremot att tabba sig fram till avbrytknappen som stänger popup-fönster(1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I steg 4 av 7 saknas sidtitel(2.4.2 (A)).
 • Sidornas språk är felaktigt satta till engelska i koden(3.1.1 (A)).
 • I flera delar saknas tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)).
 • Förslag ges inte till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • I steg 5 av 7 finns flera valideringsfel(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsare känner inte av popuprutor för Avbryt samt Logga ut och läser inte upp dess information(4.1.2 (A)).

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • I enstaka fall anges inte i kod vad sidans olika delar har för roll(1.3.1 (A)).
 • I vissa delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA))).
 • Popup-rutor går inte att stänga med Esc, men man kan tabba sig fram till Avbryt och stänga på så vis(1.4.13 (AA)).
 • Användarna har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A))
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Enstaka validerarfel i koden(4.1.1 (A)).
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel 
 • Skärmläsare känner inte av de popup-rutor som finns i E-tjänsten - Avbryt och logga ut. Bara om man klickar på t ex texten så läses den upp(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar - automatisk utloggning efter 20 min. (2.2.1 (A)).
 • I vissa fall saknas tydliga och klickbara fältetiketter 3.3.2 (A)
 • När fel upptäcks automatiskt ges förslag på vad som förväntas men inte alltid förslag på ett förväntat korrekt format(3.3.3 (AA)).
 • Fel presenteras där de uppstår men samlas inte i början av sidan(3.3.1 (A))
 • I enstaka fall är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • På första sidan kan man inte aktivera sökknappen och söka via tangentbordet(2.1.1 (A)).
 • Det går inte att stänga popup-rutor viaEsc , men det går att stänga popuprutor via tangentbordet1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I flera fall saknas tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)):
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • I flera fall validerar inte koden(4.1.1 (A)).
 • I steg 2 av 7 finns en Broken ARIA reference. Skärmläsaren känner inte av att popuprutor blir aktiverade(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).
 • Exempelbilder saknar ledtext, alt och aria taggar ((1.1.1 (A), (1.3.3 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Sidor har fel text i sidans titel. (2.4.2 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. Felen kan också vara otydliga (3.3.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Länkar är inte tydligt uppmärkta. Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • I flera delar anges inte i kod vad sidans olika delar har för roll(1.3.1 (A)).
 • I vissa delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Det går inte att stänga popup-rutor via Esc, men man kan stänga popup-rutorna via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Användarna har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I enstaka fall saknas beskrivande rubriker och etiketter(2.4.6 (AA)).
 • Sidornas språk i koden är felaktigt satt till engelska(3.1.1 (A)).
 • Vi ger inte förslag till användaren nrä denne skriver fel utan presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Ett flertal valideringsfel finns(4.1.1 (A)).
 • Skärmuppläsare känner inte av de popup-rutor som finns i e-tjänsten(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).
 • I flera delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund samt mellan komponenter och grafik(1.4.3 (AA), 1.4.11 (AA)).
 • Det går inte att stänga popup-rutor via Esc men det går att stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • På sidan Rapportör går det inte att tabba sig genom de olika radioknapparna i tabellen(2.1.1 (A)).
 • I ett fall saknas beskrivande sidtitel(2.4.2 (A)).
 • I flera fall saknas beskrivande rubrik och etiketter(2.4.6 (AA)).
 • Sidans kod är felaktigt satt till engelska i koden(3.1.1 (A)).
 • I ett flertal fall saknas tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)).
 • Tjänsten har ett flertal valideringsfel(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsaren känner inte av popup-rutor(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).
 • I flera fall är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 1.4.3 (AA)
 • Det fungerar inte att stänga av popup-rutor med Esc, men man kan stänga dessa via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Användarna har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Sidans språk är felaktigt satt till engelska i koden(3.1.1 (A)).
 • I ett fall saknas tydlig och klickbar fältetikett(3.3.2 (A)).
 • Förslag ges inte till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Enstaka valideringsfel(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsare känner inte av popup-rutor när de aktiveras(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)). 
 • I enstaka delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 1.4.3 (AA)
 • Det går inte att stänga popup-rutor via Esc, men det går att stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • I enstaka fall saknas tydlig och klickbara fältetikett 3.3.2 (A)
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • I ett fall validerar inte koden(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsare upptäcker inte de felmeddelanden som visas när användaren matar in felaktig information i inmatningsfälten. Dessa felmeddelanden läses enbart upp om man håller musmarkören över dem. På första sidan får man upp en popup-ruta med begreppsförklaring. Skärmläsaren klarar inte av att läsa upp informationen(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).
 • I vissa delar är inte kontrasten mellan text och bakgrund samt komponenter och grafik tillräcklig(1.4.3 (AA), 1.4.11 (AA)).
 • Popup kan inte stängas via Esc(1.4.13 (AA)).
 • Enda tidsbegränsning är automatisk utloggning efter 20 min. Användaren kan ej påverka det(2.2.1 (A)).
 • Sidtitlar saknas i flera fall(2.4.2 (A))
 • Tydliga beskrivande rubriker och etiketter saknas i vissa fall(2.4.6 (AA), 4.1.2 (A))
 • Röststyrning - enstaka delar läses inte upp om man håller musmarkören över den( 2.5.3 (A)).
 • Sidornas språk är felaktigt angivet som engelska i koden(3.1.1 (A)). 
 • I delar saknas tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A))
 • Förslag ges inte till användaren när denne skriver fel. Endast ett felmeddelande presenteras när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • I enstaka fall validerar inte koden(4.1.1 (A)). 
 • De popup-rutor som finns i E-tjänsten kommer inte i fokus och skärmläsare känner inte av dem alls(4.1.3 (AA)).
 • I delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Esc fungerar inte på popuprutorna Avbryt och logga ut, men det går att stänga dem via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Koden validerar inte i enstaka fall(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsaren känner inte av när popup-rutor blir aktiva och visas(4.1.2 (A)).
 • Det går inte att stänga av popup-rutor med Esc, men det går att stänga via tangentbordet( 1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Enstaka beskrivande sidtitlar saknas(2.4.2 (A)).
 • Sidans språk i koden är felaktigt satt till engelska(3.1.1 (A)).
 • I enstaka fall validerar inte koden(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsare känner inte av de popup-rutor som finns och blir aktiva. Enbart om man håller musen över info i dem så känner den av dem, men inte när de blir aktiva och poppar upp(4.1.2 (A)).
 • I enstaka fall är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Popup-funktioner går inte att stänga via Esc, men det går att stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Titel saknas på enstaka sida(2.4.2 (A), 4.1.1 (A)).
 • På enstaka sida saknas beskrivande rubriker och etiketter(2.4.6 (AA)).
 • Sidornas språk i koden är felaktigt satt till engelska(3.1.1 (A)).
 • Skärmläsare läser inte upp info i popoup-rutor(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).

Information kommer inom kort.

 • Allt innehåll som inte är text beskrivs inte med text(1.1.1 (A))
 • I enstaka fall anges inte i kod vad sidans olika delar har för roll 1.3.1 (A)
 • I delar av tjänsten är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 1.4.3 (AA)
 • Det är inte möjligt för användare att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I flera delar validerar inte koden(4.1.1 (A)).
 • I flera delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA))
 • Popup-rutor går inte att stänga via Esc, men det går att stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA))
 • Användarna har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A))
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Enstaka valideringsfel(4.1.1 (A)).
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel 4.1.2 (A)
 • Skärmläsaren känner inte av de felmeddelanden som visas när man ej anger uppgifter eller felaktiga uppgifter. Vidare känner den inte av information vissa meddelanden(4.1.2 (A)). 
 • I delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla 1.4.13 (AA)
 • Det fungerar inte att stänga popup-rutor med Esc, men man kan stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Beskrivande sidtitel saknas i steg 3 av 5(2.4.2 (A)).
 • Sidans språk är felaktigt satt till engelska i koden(3.1.1 (A)).
 • I steg 2 och 3 saknas flera tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)).
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Det finns flera valideringsfel(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsaren känner inte av popup-rutor som finns och läser inte upp dess information(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • I iPhone 8 ser man inte alla rubriker och värden i tabellen på sid 3 av 5 i stående orientering samt på sidan 4 av 5(1.3.4 (AA)).
 • I flera fall är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Det går inte att stänga popup-rutor via Esc, men det går att stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Det är inte möjligt för användare att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I flera fall saknas tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)).
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA))
 • Skärmläsaren känner inte av popup-rutor(4.1.3 (AA)).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!