Tillgänglighetsredogörelser för e-tjänster inom fordon

Här beskriver vi hur våra e-tjänster inom fordon uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Redogörelser för e-tjänster inom fordon

 • Text överlappar vid förstoring av textstorleken (1.4.4 (AA))
 • Vid liten skärm blir innehållet väldigt litet så att det inte går att se vad det står, inte responsivt anpassat (1.4.10 (AA)), (1.3.4 (AA))
 • Ologisk tabbordning (2.4.3 (A))
 • Användaren blir omdirigerad till en annan sida vid inaktivitet, finns ingen möjlighet att justera tidsbegränsningen (2.2.1 (A))
 • Finns ingen möjlighet att hoppa över återkommande innehåll (2.4.1 (A))
 • Alla sidor har samma sidtitel i <title>-elementet (2.4.2 (A))
 • Sidan innehåller inga landmärken, korrekt semantiskt element används inte för att formatera text, html används för att formatera innehåll, sidan med exempelbild på Excelfil saknar huvudrubrik (1.3.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning (1.3.1 (A)), (3.3.2 (A)), (4.2.1 (A))
 • Koden validerar inte enligt standarden HTML5 (4.1.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar attribut aria-invalid och role=alert (3.3.1 (A)), (4.1.3 (AA))
 • Det framgår inte vilka fält som är obligatoriska på ett tydligt sätt (3.3.2 (A))
 • Felmeddelanden saknar exempel på förväntat format (3.3.3 (AA))

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten är inte responsiv. (1.4.4 (AA), (1.4.10 (AA), (1.4.12 (AA))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Finns ingen möjlighet att hoppa över återkommande innehåll i tjänsten (2.4.1 (A))
 • Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren inte uppmärksammas på felet. Felen kan också vara otydliga (3.3.1 (A))
 • Länkar är inte tydligt uppmärkta. Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))

Tjänsten är publicerad före före den 23 september 2019 och är endast tillgänglig för slutna grupper. 

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Exempelbilder saknar ledtext, alt och aria taggar ((1.1.1 (A), (1.3.3 (A))• Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Sidor har fel text i sidans titel. (2.4.2 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. Felen kan också vara otydliga (3.3.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Länkar är inte tydligt uppmärkta. Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar för trafikslag i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur och det finns tomma rubrik-taggar på felsidor (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Popup-ruta för knappen Avbryt går inte att stänga med ESC (1.4.13 (AA), 2.1.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Stegindikatorn har för låg kontrast (1.4.3 (AA))
 • Felmeddelanden i röda rutor har för låg kontrast (1.4.3 (AA))
 • Felmeddelanden i röda rutor innehåller en länk som inte är tydligt uppmärkt (2.4.4 (A))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren kan uppmärksammas på felet (3.5.1 (A))
 • Popup-rutor går inte att stänga med ESC (1.4.13 (AA), 2.1.1 (A))
 • Länkar är inte tydligt markerade utan blir understrukna först när man för musen över dem (2.4.4 (A))
 • Felsidor saknar knapp för att ta sig vidare (3.2.3 (AA))

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Tjänsten stödjer inte tangentbordsnavigering fullt ut (1.4.13 (AA))
 • Sidtitlar saknas i tjänsten (2.4.2 (A))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. Felen kan också vara otydliga (3.3.1 (A))
 • Tjänsten stödjer inte tangentbordsnavigering fullt ut (1.4.13 (AA))
 • Länkar är inte tydligt uppmärkta. Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2024.

 • Bildknappar för trafikslag i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmärken (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • All text kan inte läsas upp av skärmläsare (1.3.1 (A))
 • Användaren uppmärksammas inte på att inloggningstiden håller på att ta slut eller att användaren loggats ut (2.2.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Användaren uppmärksammas inte på att inloggningstiden håller på att ta slut eller att användaren loggats ut (2.2.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Tangentbordnavigation fungerar inte fullt ut i tjänsten (1.4.13 (AA), 2.1.1 (A), 2.4.1 (A), 3.2.1 (A), 3.2.2 (A))
 • Länkar är inte tydligt markerade utan blir understrukna först när man för musen över dem (2.4.4 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar för trafikslag i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmärken (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur och det finns tomma rubrik-taggar på felsidor (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Stegindikatorn har för låg kontrast (1.4.3 (AA))
 • Felmeddelanden i röda rutor har för låg kontrast (1.4.3 (AA))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Felmeddelanden i röda rutor innehåller en länk som inte är tydligt uppmärkt (2.4.4 (A))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Popup-rutor går inte att stänga med ESC (1.4.13 (AA), 2.1.1 (A))
 • Länkar är inte tydligt markerade utan blir understrukna först när man för musen över dem (2.4.4 (A))
 • Felsidor saknar knapp för att ta sig vidare (3.2.3 (AA))

Information kommer inom kort.

Strada är ett informationssystem med data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

Delar av tjänsten är undantagen från lagens tillämpning - 9 § 2 p SFS - kartor som inte är avsedda för navigering.

Tjänsten är endast tillgänglig för slutna grupper.

Poliswebben (STRADA)

 • Det finns en länk till startsidan "STRADA" som varken visas som knapp eller understruken. I övrigt är denna uppfylld. Det finns väldigt lite text och inga inbakade länkar. (1.4.1 (A))
 • Brister finns gällande att texter inte får plats fullt ut. (1.4.4 (AA))
 • Vissa delar går inte att hantera med enbart tangentbord (2.1.1 (A))
 • Med undantag endast för karta och skiss så finns det en logisk tabbordning, dock med vissa brister. Avses justeras i pågående projekt(2.4.3 (A))
 • Det finns ram runt det som har tangenbordsfokus, i dropdown är aktuellt val higlightad. Dock så är kontrast för både ram och val i dropdown låg. Avses justeras i pågående projekt. (2.4.7. (AA))
 • Det finns rubriker vid fälten, men i kod saknas description. Utifrån den tilltänkta användargruppen så har detta bedömt som tillräckligt. Men är ändå en brist som borde kunna åtgärdas. (3.2.2. (A))
 • Det finns en mängd valideringar och tillhörande felmeddelanden/varningar. Dock så finns det ett par ställen där role=alert saknas. (3.3.1 (A))

Strada är ett informationssystem med data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

Delar av tjänsten är undantagen från lagens tillämpning - 9 § 2 p SFS - kartor som inte är avsedda för navigering.

Tjänsten är endast tillgänglig för slutna grupper.

Sjukvårdswebben (STRADA)

 • Det finns en länk till startsidan "STRADA" som varken visas som knapp eller understruken. I övrigt är denna uppfylld. Det finns väldigt lite text och inga inbakade länkar(1.4.1 (A)).
 • I dropdowns så är det bra konstrast på den valda värdet. Dock så är det bristfällig kontrast på t.ex. checkboxar och radiobuttons. Även ram runt textfält skulle kunna ha bättre kontrast(1.4.3 (AA)).
 • Det finns "skönhetsfel om man väljer riktigt stor text. T ex så hamnar några klarmarkeringar över rubrikerna i vänstermenyn. (1.4.4 (AA))
 • Vissa delar går inte att hantera med enbart tangentbord (2.1.1 (A))
 • Med undantag endast för karta och skiss så finns det en logisk tabbordning, dock med vissa brister. Avses justeras i pågående projekt. (2.4.3 (A))
 • Rubriker, ledtexter och hjälptexter finns som stöd. Dock saknas Headings i en viss utsträckning samt Aria-labels. (2.4.6 (AA))
 • Det finns ram runt det som har tangenbordsfokus, i dropdown är aktuellt val higlightad. Dock så är kontrast för både ram och val i dropdown låg. Avses justeras i pågående projekt. (2.4.7. (AA))
 • Det finns rubriker vid fälten, men i kod saknas description. Utifrån den tilltänkta användargruppen så har detta bedömt som tillräckligt. Men är ändå en brist som borde kunna åtgärdas. (3.2.2. (A))
 • I dropdowns så är det bra konstrast på det valda värdet. Dock så är det bristfällig kontrast på t.ex. checkboxar och radiobuttons. Även ram runt textfält skulle kunna ha bättre kontrast(1.4.3 (AA)).

Strada är ett informationssystem med data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

Delar av tjänsten är undantagen från lagens tillämpning - 9 § 2 p SFS - kartor som inte är avsedda för navigering.

Tjänsten är endast tillgänglig för slutna grupper.

Uttagswebben (STRADA)

 • Tjänsten följer inte alltid rubriknivåerna WCAG, vissa fält saknar "description" osv. Dock så är inte applikationen avsedd för tabbning. (1.3.1 (A))• Det finns viss information som enbart förmedlas med färger. Kontrasterna på dessa är för svaga för att vara tydliga. (1.4.1 (A))
 • Finns vissa brister i att delar av applikationen försvinner under den yta som man ser eller kan scrolla till om man ökar teckenstorleken. (1.4.4 (AA))
 • Det finns vissa brister i kontrasterna i applikationen(1.4.11 (AA))
 • Det finns väldigt lite utförlig text i applikationen. Men det finns idag vissa problem som uppstår om man väljer stor teckenstorlek eller ökar avstånd mellan rader/ord/stycken. (1.4.12 (AA))
 • Tabbordningen är inte logisk i alla fall (2.4.3 (A))
 • Det finns en del fält som för textinmatning där enda fokusmarkeringen är en blinkande markör. Många fält får en ljusblå ram runt sig för att visa att den är markerad, dock så har den dålig kontrast. Det samma gäller dropdowns - det aktuella valet har dålig kontrast. (2.4.7 (AA))
 • Finns inga obligatoriska fält. Vissa ledtexter är klickbara och andra är det inte. Där ett särskilt format förväntas så finns det dels en syntax beskriven i fältet innan inmatning påbörjas, men dessutom finns det logik som tolkar det inmatade. T.ex. klockslag som kan anges med eller utan avskiljande kolon. (3.3.2 (A))
 • Det finns vissa brister, men det finns hjälptexter på samtliga knappar som inte är text. (1.1.1 (A))
 • Det finns ett antal fält som saknas description i kod. Dock så finns det oftast både ledtext och hjälptext. (4.1.2 (A))
 • Det finns viss information och meddelanden som i en viss utsträckning skulle kunna anses ligga utanför fokusområdet. Dock så är dessa endast informativa snarare än felmeddelanden. (4.1.3 (AA)
 • Det finns relativt tydliga felmeddelande där detta har kunnat granskas. Dock så finns det för inmatningen inget tydligt rätt eller fel. (3.3.1 (AA))

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. Felen kan också vara felaktiga (3.3.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. Felen kan också vara felaktiga (3.3.1 (A))

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. (3.3.1 (A))

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!