Tillgänglighetsredogörelser för e-tjänster inom järnväg

Här beskriver vi hur Transportstyrelsens e-tjänster inom järnväg uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Redogörelser för e-tjänster inom järnväg

 • Bildknapp saknar beskrivning, bilder förekommer utan alt-taggar, bilder förekommer utan img-taggar. (1.1.1 (A))
 • HTML används för att formatera innehåll, sidor saknar rubriker. (1.3.1 (A))
 • Samma länktext används för olika destinationer. (2.4.4 (A))
 • Det finns inget språk angivet för sidorna. (3.1.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning, selectbox saknar beskrivning. (3.3.2 (A), 4.1.2 (A))
 • Sidan innehåller för liten kontrast, gäller kontroll för att ange antal sidor för sökresultat. (1.4.3 (AA))
 • HTML används för att formatera innehåll, sidor saknar rubriker. (1.3.1 (A))
 • Bilder saknar text (1.4.5 (AA)
 • Bildknapp saknar beskrivning, bilder förekommer utan alt-taggar, bilder förekommer utan img-taggar, ikoner som förekommer i blankettkomponenter bör taggas med img eller alttaggar, blankettkomponenter har fel Aria-labelled by referenser. (1.1.1 (A))
 • Förekommer flertal id för element som inte är unika, sidor saknar rubriker, bold-tagg, u-tagg och i-tagg används för att formatera text, blankettkomponenter saknar beskrivning. (1.3.1 (A))
 • Aria-labelledby har fel referens. (2.4.4 (A))
 • Det finns inget språk angivet för sidorna. (3.1.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning, textfält saknar beskrivning, select box saknar beskrivning, Aria-labelled by har fel ID. (3.3.2 (A), 4.1.2 (A))
 • ID för element är inte unikt. (4.1.1 (A))
 • Länken blir inte upplyst vid fokus. (2.4.7 (AA))
 • Bildknapp saknar beskrivning, bilder förekommer utan alt-taggar, bilder förekommer utan img-taggar. (1.1.1 (A))
 • Ingen heading för högsta nivå på sida, HTML används för att formatera innehåll, sidan saknar rubriker blankettkomponenter saknar beskrivning, heading saknar text, förekommer flertal id för element som inte är unika. (1.3.1 (A))
 • Bild-länk saknar alt-text, samma länktext används för olika destinationer. (2.4.4 (A))
 • Det finns inget språk angivet för sidorna. (3.1.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning, selectbox saknar beskrivning. (3.3.2 (A), 4.1.2 (A))
 • ID för element är inte unikt. (4.1.1 (A))
 • Länken blir inte upplyst vid fokus. (2.4.7 (AA))
 • Bildknapp saknar beskrivning, bilder förekommer utan alt-taggar, bilder förekommer utan img-taggar, ikoner som förekommer i blankettkomponenter bör taggas med img eller alttaggar, blankettkomponenter har fel Aria-labelled by referenser. (1.1.1 (A))
 • Förekommer flertal id för element som inte är unika, sidor saknar rubriker, bold-tagg, u-tagg och i-tagg används för att formatera text, blankettkomponenter saknar beskrivning. (1.3.1 (A))
 • Aria-labelledby har fel referens. (2.4.4 (A))
 • Det finns inget språk angivet för sidorna. (3.1.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning, textfält saknar beskrivning, select box saknar beskrivning, Aria-labelled by har fel ID. (3.3.2 (A), 4.1.2 (A))
 • ID för element är inte unikt. (4.1.1 (A))
 • Länken blir inte upplyst vid fokus. (2.4.7 (AA))

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!