Vi har i dag ingen lösning för autogirobetalningar på sjöfartsområdet men vi arbetar för att ta fram en sådan.