Den ena avser registreringsavgiften och den andra avser avgiften för skeppsmätning. Registreringsavgiften är en fast avgift, medan avgiften för skeppsmätning varierar beroende på tidsåtgången.