Registerhållningen hos oss sker i olika datorbaserade system, som är särskilt anpassade utifrån de krav och behov som finns beroende på vad registreringen gäller. Kostnaderna för registerhållningen består av kostnader för

  • systemet i sig, det vill säga för utveckling (blir årskostnad i form av avskrivningar)
  • den tekniska driften (se till att systemet tekniskt fungerar driftsäkert utifrån de krav på tillgänglighet och åtkomst som finns för varje system)
  • förvaltningen av systemet (till exempel anpassning till nya behov som systemet ska fylla, ny teknik som systemet ska anpassas till)
  • upprätthållandet av it-säkerhetskraven
  • den registervård som måste göras i systemet (till exempel uppdatering av innehåll som adressuppgifter, uppgifter om fordon).

Dessa kostnader utgör underlaget för registerhållningsavgifterna inom sjöfarten och det är alltså detta du betalar för. Avgiften täcker även kostnader för att vi lämnar ut vissa uppgifter ur registret eller inskrivningsregistret för fartyg både muntligen och skriftligen.