Om du har ytterligare frågor om avgifter eller vill komma i kontakt med oss i ett ärende om avgifter ska du använda följande mejladress i de flesta fall som gäller årsavgifter: sjofartsavgifter@transportstyrelsen.se

Men om du har frågor om avgifter förknippade med fartygsregistret inom sjöfarten så använder du i stället den här adressen: sjofartsregistret.avgifter@transportstyrelsen.se

Har du frågor om lotsdipenser använder du pec@transportstyrelsen.se