Våra avgiftsintäkter ska vara i nivå med kostnaderna – det är innebörden av regeringsbeslutet (prop. 2010/11:30). Verksamheten inom sjöfartsområdet ska finansieras genom avgifter vad gäller uppgifterna tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning.

Direkta avgifter inom sjöfarten används för att finansiera vår tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning.

Vår rätt att ta ut avgifter inom sjöfarten har sin grund i en rad olika förordningar. De anges i inledningen av respektive avgiftsföreskrift som du hittar på sidan om Transportstyrelsens avgifter.