Underlaget för vilka kostnader som ska finansieras av respektive avgift får vi fram genom den tid- och ekonomiredovisning som vi tillämpar. Varje medarbetare redovisar på detaljerad nivå vilka verksamheter han eller hon har arbetat med. Det innebär att vi har en god uppfattning om hur mycket tid som förbrukas på respektive ärendekategori. Med detta underlag som grund fördelas sedan kostnaderna.