Tidsbaserad avgift

För förrättning i Sverige tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift, om inget annat anges.
En avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa. 

Löpande avgift efter tidsåtgång

Timtaxa i kr

Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. 1 400

För förrättning utförd utanför Sverige debiteras även faktiska resekostnader och restid med maximalt åtta timmar per tjänsteman och väg, utöver avgifterna i dessa föreskrifter. Med faktiska resekostnader avses kostnader för transport, boende, traktamente och övriga kostnader.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!