Avgifter för rederier

Säkerhetsorganisation för rederier

För tillsyn avseende rederiers säkerhetsorganisation ska en grundavgift på 5  000 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Registerhållningsavgift för sjömansregistret

För handläggning, förvaltning och rapportering av mönstringsuppgifter till sjömansregistret ska en årsavgift på 2 500 kronor per fartyg tas ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!