Preliminär bedömning av sjötid

För prövning av ansökan om preliminär bedömning av sjötid för uppfyllande av krav för behörighetsbevis eller certifikat tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift enligt nedan.

Typ av avgiftAvgift i kr
Prövning av ansökan om preliminär bedömning av sjötid för uppfyllande av krav för behörighetsbevis eller certifikat  700 

Om den sökande skickar in ansökan om behörighetsbevis eller certifikat inom 12 månader efter den preliminära bedömningen, så reduceras den avgiften med den avgift som betalats enligt tabellen. Den reducerade avgiften gäller vid ett tillfälle.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!