Organisation på fartyg

För tillståndsprövning och ändring av säkerhetsorganisation för fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift, dock lägst 2 800 kr. 

För tillståndsprövning och ändring av sjöfartsskydd för fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift, dock lägst 2 800 kr.

För tillståndsprövning som rör besättningen på fartyg tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt tabellen nedan, dock lägst
2 800 kr.  

ObjektAvgift i kr
Dispens från gällande bemanningsföreskrifter

 3 000

Förnyelse eller utfärdande av säkerhetsbesättningsbeslut, utan ändring 

 2 500

Säkerhetsbesättningsbeslut eller bindande förhandsbesked  5 000

För tillståndsprövning som avser bevakning med beväpnad säkerhetspersonal ombord på fartyg enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!