Certifikat, intyg och andra handlingar

För utfärdande av handlingar, som inte sker i samband med annan förrättning, ska en avgift tas ut enligt tabellen nedan, om inget annat anges.

HandlingAvgift i kr
Utfärdande av Continuous Synopsis Record (CSR) 2 800
Utfärdande av certifikat, intyg eller dubblett

 2 800

Ingen avgift tas ut för certifikat, intyg och andra handlingar som Transportstyrelsen utfärdar i samband med en förrättning.

Försäkring för oljeskador till sjöss

För utfärdande av certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket eller 10 a kap. 11 § tredje stycket sjölagen (1994:1109) tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt tabellen nedan.

HandlingAvgift i kr
Utfärdande av certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket eller 10 a kap. 11 § tredje stycket sjölagen 1 000

Försäkring för skador på passagerare

För utfärdande av certifikat som avses i artikel 4a.2 och 4a.15 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt tabellen nedan.

HandlingAvgift i kr
Utfärdande av certifikat som avses i artikel 4a.2 och 4a.15 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran 1 000

Försäkring för ansvar för vrak

Handling Avgift i kr
Utfärdande av certifikat som avses i 11a kapitel 20§ tredje stycket sjölagen (1994:1009) eller 11§ förordningen (2017:1240) om ansvar för vrak.  1 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!