Vi har tagit ställning i frågan och anser att Transportstyrelsen uttag av avgifter inte är att jämställa med ett normalt inköp – det föreligger ju inte något kund-leverantörsförhållande i traditionell mening och därmed inget avtal parterna emellan.

Vi tar ut avgifter för myndighetsutövande enligt de instruktioner som vi har, och då anser vi inte att mottagaren har rätt att begära en inköpsorder. Vi saknar i dag möjligheten att hantera inköpsorder i våra system och det skulle bli relativt kostsamt att anpassa systemen till sådan hantering. Kostnaderna skulle drabba brukarna genom avgifterna och vi anser att det inte är ekonomiskt försvarbart.