Vi har i uppdrag att finansiera vårt arbeta genom att ta ut avgifter av dem som använder våra tjänster. Om vi har lagt ner arbete för att du ska kunna gå din utbildning eller få ditt tillstånd, måste vi kunna täcka våra kostnader för det arbetet. Därför tar vi betalt när vi lagt ner arbete för någons räkning.