Vi har i dag ingen lösning för autogirobetalningar på luftfartsområdet men vi arbetar för att ta fram en sådan.